bác nào có rom con Z ultra bản 5.0.2 cho em xin với. bây giờ máy gọi đến ok gọi đi mất mic. hạ xuống bản thấp thì mất imei mà lên bản cũ thì mất mic đàm thoại khi gọi đi
hiện tại máy chạy androi 5.0.2

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]