Theo điều tra ban đầu 2 vợ chồng gây sự vì những tiếng chuông cảnh báo za lô hay fb ... gì đó
Vợ nghi ngờ người ấy có có gì đó không ổn đòi máy xem nhưng người ấy không cho
Nói qua nói lại người ấy và máy lao đầu vào tường người thì không sao máy thì chết lâm sàng :-w
Vợ nhặt máy đi sửa nhằm mục đích lấy trứng cứ cho những lời nói của người ấy là đúng

Qua sơ khám lồng chụp ic nguồn hơi bung lên và báo giá khách đồng ý hợp tác :-bd
Qua điều trị Lumia 520 của Microsoft đã được cứu sống,nhưng có (tật) sạc không đầy pin
Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng đành phải chế độ cho sạc được để có năng lượng Lumia 520 hoạt động


Hình ảnh Lumia 520-Lumia 525 Sạc không đầy pin ace tham khảo hình ảnh bên dưới :o

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]