em mới nhận con iphone 4s máy nguyên chưa sữa gì em tìm trên google thì toàn có cách sữa của 4 không có 4s mà tìm trên sơ đồ thì không có con q2 mong ae giúp đỡ thank ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]