Rom việt hóa của anh namhaiphan, post lên cho anh em cần thì dùng
Rom được việt hóa từ rom gốc link [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Các tính năng được mod thêm bao gồm:
_Màn hình khoá gợn sóng (Ripple Locksreen), cho phép lựa chọn trong Setting
_Tắt rung khi chạm màn hình.
_Màn hình khóa s4.
_Multiwindow.
_Camera cho phép...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]