như tiêu đề máy SamSung note 3 trung quoc .. chay MTK6589 .. máy dùng bằng sim thường . a nào có rom cho e xin cam on .....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]