Không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng con này lỗi FW thì đổ tùm lum bệnh như: nhận cuộc gọi tắt nguồn, không nhận sim, không nhận thẻ, mở nguồn có đèn màn hình lên logo mất đèn màn hình... tuy nạp FW nhưng cũng kiếm được kha khá [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].

Chọn File theo hình sau đó bấm next:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Bấm volume down + ghim cable vào máy và pc, khi máy vào chế độ download mode thì cài driver. Cài driver xong bấm vào Start...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]