tình hình em nhận con E120L cảm ứng trên thì mất, dưới thì vẫn bình thường
lấy main e120s sang màn e120l thì lại cảm ứng bình thường
còn main e120l sang màn e120s thì k cảm ứng dc,
em nghĩ lỗi cảm ứng do main E120L
bác nào đã làm qua pan này rồi xin chỉ giáo. thank[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]