Mong ae giúp đỡ ạ..... không có sơ đồ bó tay rùi....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]