em nhận con 520.e chạy xong con máy 520 xong bật k lên nguồn cắm sạc lên cục pin ? rồi tắt ..nóng nguồn.cần a em giúp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]