nhờ các bác hỗ trợ giúp dùm cây 4s khách đang xài được chút xíu là mất hiển thị màn hình đen thui, nhưng đèn màn vẫn sáng, rung reo ok, rút pin ra để một lúc gắn pin vào lên lướt lướt được vài phát là lại màn hình đen thui, đèn màn vẫn sáng, đã thay màn nhưng tình trạng vẫn bị, mong các bác hỗ trợ giúp dùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]