Samsung Galaxy S6 T-mobile G920T 5.1.1 nạp tiếng Việt OK

-Build Rom tiếng việt trên nền Rom Stock 5.1.1 OEF ổn định tuyệt đối
-Có thể Flash bất cứ từ nền Rom nào ( 5.0.2 , 5.1.1 ) qua Odin mà không treo logo
-Add sẳn Root Supersu
-Hard reset - khôi phục cài đặt gốc không mất TV)
-Fix lỗi danh bạ , lỗi cuộc gọi
-Up xong máy tự động rơi vào Recovery 3e..Wipe Data - Cache --->Done...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]