Tình hình mơi thâu cái 6300 có đặt MBV,
đã flash lại bằng HWK lên thẳng 7.30 luôn nhưng sao nó vẫn không xoá đx cái user lock,chọn reset user lock thì báo failer,giờ cũng bí luôn ,bác nào chuyên mềm giúp em với
à còn vd này nữa
máy cắm cáp vẫn nhận chế độ USB mà máy tính ko nhận DT,mặc dù em lấy máy khác thử thì vẫn nhận BT
thank các anh trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]