e nhận 1 cây note 2 N7100 treo logo mất nguồn......xog treo logo úp rom lại vẫn treo mong ae chỉ dẫn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]