Mình nhận cây iphone 4 khách làm rơi. Hiện tượng màn lúc dùng bình thường, lúc lại tự bị mất hết màu và có vài đường kẻ sọc ngang nháy nháy..anh em làm qua rồi xin giúp đỡ..thay màn và rétore rồi không hết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]