e mới nhận con 435 cắm sạc k báo gì. bác nào giúp em với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]