Ẩn dật lâu không tham gia dc 4rum :-bd ae vẫn khỏe buzz ầm ầm như ngày nào

Chia sẻ giải pháp cho ae nào đóng cặp hoặc 1 lý do nào đó cần vào DFU mà ko được

Pan này mình nhận máy thay cặp cắm sạc, máy tính nhận bình thường nhưng muốn reto thì vào dfu máy tính không nhận chỉ nhận Recovery
Bước change SN Hdd xong đóng vô cắm máy tính thôi xong không nhận gì cả nghĩ đâu con A6 phù hoặc đã ra đi
Ngồi nghe nhạc Jimy Nguyễn thấy buồn rồi - lấy sơ đồ ra chạy thì thấy đường 90_E_PAIR1_P và 90_E_PAIR1_N có trở kháng khác thường chạy theo thì nó Vô U2
Lại nghe nhạc Jimy Nguyễn quyết định Múc U2 - kết quả = done
CHia sẻ cho ae kỹ thuật nào gặp pan chỉ việc múc
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]