chia sẽ khi đóng con ic wifi vào mà sóng vẫn yếu, đo đường thì đứt con switch câu như hình lụm lúa,trường hợp này cho bác nào không đào ra được con switch nhé, xin các bác chém khẽ$-)
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]