xin ae giúp đõ tìm con ic tai nghe của nokia 2626. nó bịcấu hình tai nghe mình định gở bỏ nó luôn nhưng trên sơ đồ quá mờ tìm không thấy(r2020) ở đâu.câu theo hinh chữ M thì không nghe được loa ngoài, đã lấy sơ đồ Nokia 2610 tương tự như nó đễ xem nhưng cũng kg thấy con r2020 ở đâu(kg biết trên sơ đồ nó có ghi lầm kg) . một số ae nói nó nằm gần đuôi tai nghe là con 6 chân nhung tìm hoai cũng không gặp nhờ ae giúp dùm cảm ơn nhiều. xin lỗi vì máy mình lúc đánh dâú đươc lúc không có vài chữ kg bỏ dấu đươc mong ae thông cảm.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]