Như tiêu đề đã viết , rom tiếng việt cho MediaPad 7 Life 4.0.3 . Hướng dẫn up rom :
chuẩn bị một thẻ nhé >2G .format ở đinh dạng FAT32 . xong chép room về tiến hành up .rom thì lên trang chủ nó download về :bản này 4.0.3 có sẵn TV luôn nhé .

tải về giải nén ra .ta copy thư mục dload (trong thư mục nay có hai file :unlmt.cfg và update.app ) vào thẻ nhớ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]