MÁY ĐÃ QUA THỢ KHÁC LÀM MẤT 4 CON TRỞ KHOANH TRÒN Ở DƯỚI.KHÔNG CÓ MAIN XÁC GẮP QUA.BÁC NÀO CHO EM XIN CÁI THÔNG SỐ ĐỂ EM KIẾM CON TRỞ TƯƠNG TỰ VỚI


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Chú ý không được Viết in hoa hết cả bài viết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]