tình hình e nhận cây s53 da wa tay thợ , sóng luc có lúc ko ? ae nào có sơ đồ câu kéo j ko xin giúp . thank ae nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]