Nhận máy rớt nước, sau khi sấy xong máy bị liệt cảm ứng, thay socket và mấy con diot gần socket không hết, thấy có mấy đường đi vào e nó và cuối cùng thay thế ok hjhjhj
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]