SM-G925T T-Mobile Galaxy S6 EDGE Repair IMEI OK
G925T 5.1.1 Baseband Unkown Imei Null/Null FIX OK
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Do máy xách tay nước ngoài về trước khi có giải pháp unlock nên Sm-G925T này đã bị dùng các thiết bị chuyên dụng thử unlock trước đó. kết quả là mất imei và không thể unlock khi đã có...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]