nhận em nó màn hình phái dưới chạy lên chạy xuống giựt liên tục
thay màn hình ko hết ae có cách nào giúp dùm :-w


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]