nay 2e nhập s5360 liệt 2phim cảm ứng phim back vs phím trở về lúc được lúc k
còn tất tật đều cảm ướng ok
nghĩ thay thì phí
ngồi ngấm cứu và 2e nó đã ok
1e thi có miếng dán màn hình bóc miếng dán ra tét thấy ok
1e thi k có miếng dán e dán luôn e nó cái miếng dán vào ai ngờ lại ok
thử miếng dán linon dán trong và chống vân là ok
kinh nhiệm nhỏ chia sẻ a e xin đừng đáp gạch tội e
hiiiii

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]