bác nào có rom máy 5830i nhái xịn ko cho e xin với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
e chạy rom máy xịn đến đây nó cứ đứng im re
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]ai có úp dùm e với ạ, thank mọi người nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]