nhận cây iphone 4s . míc thu kém quá, nói sát mic mới nghe dc, đã thay cụm sac+mic khác mà không dc. mong anh em chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]