Như tiêu đề e có cây htc 8s xanh màn hình . E đã thử test màn hình vẫn bị. E không biết nên bắt đầu từ đâu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]