Sáng sớm 24 khách zô mở hàng: up rom con I9506
"Chắc kèo thơm tối dẫn bạn ấy đi lô en" [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhưng ....
Khi up rom con I9506 lên 4.4.x, up bằng odin báo fail :17:, giờ mở nguồn ko lên,ko nhận cáp, ko đưa được về chế độ nào hết:42:, kẹp nguồn lên gần 0.2A
Vậy là e đã đón 1 mùa lô en đến tận 2h sáng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- E đã thử repair bằng rift box chọn moden I9505 or I9505G nhưng vẫn không kết nối vs box đc
" Connecting to the dead body...ERROR
Set I/O Voltage reads as...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]