Em có 1 con IP4 bị chế độ tai nghe, da thay cáp tai nghe va vệ sinh sạch sẽ nhưng khi mở nhạc loa ngoài ko phát cắm tai nghe thì ok,loa chuông vẫn ok. Ai biết xin chỉ gium cho em với.Thanhks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]