File được việt hóa build tar no Root file chưa test anh em nào cần cứ lấy về test build boot và kernel chuẩn gốc lên không lo die boot

file free download thoải mái
link

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Link ROm gốc tốc độ cao

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]