như tiêu đề mong ae giúp .ai biết con r47k nằm ở đâu chỉ hộ mình luôn . thanks !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]