em mới vào nghề.hôm nay nhận của khách em 106 lắp pin vào báo local mode xin các bác chỉ giáo

- - - Updated - - -

giúp em với các bác ơi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]