em đã sài gần như tất cả bản root. tool pc rồi apk rồi
iroot,Vroot,kingroot...oneclick root... SRSRoot for Android ...vẫn ko ăn thua cao thủ nào giúp em với ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]