e đo trở kháng thì đứt chân số 5 từ phải qua, chỗ tụ câu bị mục mất chân trên main, cần a.e giúp:-


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]