em nhận fpt f51 treo logo . em xin file của bác trung hậu up giờ máy đã lên bình thường
nhưng lắp sim không nhận. kiểm tra thông tin thì máy báo là Số kiểu F50
bác nào đã làm qua xin giúp em.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]