Full file Samsung Note 3 N9005 N9005XXUGBNL8 5.0 Lollipop
Note 3 với mã N9005 đã được nâng cấp lên Android Lollipop 5.0
Mời anh em vào tải nhé ^^
Link tốc độ cao
Rom full file vừa để cứu máy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]