có AE nào biết giúp mình với . mình có con máy samsung trung quoc , có tiếng việt , nhưng khi vào mạng lại ra toàn tiếng trung quốc , AE nào biết chi mình với ,mình xin cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]