Mở mạng Alcatel OT-4015T không hiện ô nhập code ok.Nhận máy tình trạng khách đã nhập quá 10 lần nên bị khoá luôn.
-Màn hình Alcatel 4015T báo "The slot has been permanently locked" dùng furi unlock báo done nhưng vẫn lock.Mần 1 hồi cũng ok lên ô nhập code

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]