Chia Sẻ Thông Tin

LG F120L 4.1.2 Tiếng Việt Fix SMS

Người ta thì build tar...còn em thì chỉ biết lấy cái rom có sẵn rồi edit cái about.Mong anh em chém nhẹ

Tiếng King được thêm trên Rom F120L310_00 (mới nhất hiện nay)

Fix sms = 1000 kí tự

thay logo hàn thành logo quốc tế
Xóa bỏ áp hàn & thêm 1 số áp thông dụng
Đặc biệt thêm lựa chọn nge nhạc: trình nge nhạc WALKMAN
Rom Full zip có thể từ bất kì ver nào
Cook thêm 5 Giao...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]