Khách có cây Note4 N910P đã unlock cài tiếng việt nhưng không bít sao mà còn chữ tàu.. ai đó đi ngang giúp dùm tắt nó chỗ nào

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]