ae gặp qua rồi xin giúp đỡ,máy bị mất nguồn do con quản lý nằm gần giao động,e thấy đã lên nguôn,nhưng mỗi khi khóa máy là bị mất nguồn,tưởng là do cục pin nhưng không fải,e kẹp nguôn mở nguồn thì kim lên tới 5A,lúc khóa màn hình thì kim xuống 1A và treo luôn ở đó,bấm nguồn không nhúc nhích,fai tháo kẹp ra kẹp lại mở nguồn lên thì vẫn bình thường nhưng khóa màn hình lại mất nguồn và treo kim ở 1A,AE GIÚP ĐỠ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]