Chắc có 1 số ae bị vụ này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã test và cứu được 3 em nhé
I/Chuẫn Bị
1/BST dongle
2/octopus box
3/SPT box
4/Z3x box trợ thủ đắt lực của em [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
II/Thực Hiện
1/Dùng BST dongle wr Default EFS lúc này Imei và BB Null Yên tâm ko sao nhé
2/Dùng octopus box unlock xong máy tự reset lại và bây h là imei 0049 nhé
3/Dùng SPT box repair imei lại cho đẹp
4/Dùng Z3x box lượm lúa...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]