các bác giúp e vs
e nhàn con 107 bi roi nước vẹ sinh sạch sẽ
nhưng k lắp sim thi lên bt
con lắp sim vao treo nokia


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]