lâu rồi không làm iphone và thật sự không theo kịp nữa nên mong anh em giúp đỡ cách giải quyết cho sự sơ xuất của mình . khách yêu cầu lên 7.1.2 và hiện tại ios 7.0.4 , check thấy báo word nên đã rétore và báo lỗi 3194 , mình thấy có vấn đề nên tháo ra xem thấy máy đã thay cặp , mình câu RF restore ok nhưng không active được nhờ anh em giúp đỡ , tới đây thật tình không biết làm sao.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]