tình hình là con samsung gt-b7320 cua em làm rơi nút nguồn bị tróc mạch.mấy anh có sơ đồ câu dây nút nguồn cho em xin.thanks.....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]