Lumia 920 Rm-820 AT&T khi mở máy báo ERROR: Unable to find bootable option. Press any key to shut down." --> Khi Flash faile ngay ERROR: Flash Signature Block REJECTED!
Hay bất cứ lí do gì gì khác (như khi repair big boot không thể flash, ....) ---> Flash file ATF faile ERROR: Flash Signature Block REJECTED!

Sau 1 hồi chọt chọt cũng OK. Fix OK 100% bằng sw 35 phút!...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]