Nhận máy tình trạng mất imei, baseband vẫn còn nguyên, máy của cửa hàng nên cũng đã thử dd if file imei, nạp luôn cả nand emmc backup luôn rùi. Tiến hành quay tay, thế là fix cũng OK. Anh em gặp kèo có thể liên hệ chữ ký!
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]