samsung i8320 vodafone 360 h1
Up anh em gặp qua làm lẹ kiếm lúa - Tested
Check link down ( rom gốc , tool flash , cook tiếng việt)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass cuối bài
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
hệ điều hành gốc thì chẵng có ứng dụng gì nhưng nạp về gố fix lỗi thì nhanh gọn lẹ
Up lên cook 2.3.7 có tiếng việt và cài nhiều ứng dụng hơn
Up rom gốc
OdinMulti_091023 chọn 3 file PDA, phone, csc đưa máy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]