-Bữa thấy Mod Thịnh than lười kéo thả và Enter từng file nên viết thêm cái này.

+Tool lựa chọn ngẫu nhiên 1 file apk và chép vào máy sau đó lại chọn file khác cho đến khi hết file.
(khác với trước đây là chép 1 lúc vào tất cả dễ thiếu bộ nhớ xử lý nên lỗi "no space" dẫn đến treo logo)
+Tool đếm được số file còn lại khi ta chép vào

Xem thử video:


Xong tool này mới ra được cái tool như anh Hiệp nói :"Cho con heo vào, bên kia ra cây xúc xích)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]